Yhteenveto

Synnytämme uusia mahdollisuuksia ja arvoa keskisuurten yritysten omistajille, johdolle, sidosryhmille ja rahastojemme sijoittajille. Rakennamme merkittävää kasvua yhtiöissämme muun muassa yritysostojen ja kansainvälistymisen avulla. Olemme tunnettuja aktiivisesta kyvystämme luoda uusia sijoitusmahdollisuuksia sekä syvälliseen yhteistyöhön perustuvasta tavastamme rakentaa systemaattista kasvua.

 

Olemme yrittäjiä itse, ja koemme olevamme yrityksillämme töissä. Meitä yhdistävät kunnianhimoinen asenne menestymiseen, monipuolinen osaaminen, laaja kokemus ja kattavat verkostot. Kilpailuetumme perustuu tiimeihin, jotka hyödyntävät ammattimaisia prosesseja ja ainutlaatuisia työkaluja.

 

Vaaka Partnersin pitkäjänteinen menestys turvaa parhaiten yritystemme ja sijoittajiemme tulevaisuuden. Se varmistetaan kehittämällä Vaaka Partnersin tiimiä järjestelmällisesti. Arvioimme ja mittaamme itseämme jatkuvasti. Palkitsemme tekijöitämme onnistumisista ja tie on ammattilaiselle avoin toimialan huipulle.

 

Vaaka Partners on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin. Lisäksi Vaaka Partners on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia.