Me kasvatamme liiketoiminnan mestareita

Vaaka Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka auttaa keskisuuria yrityksiä kasvamaan liiketoiminnan mestareiksi.

Vaakan panos

Tavoitteenamme on olla ykköskumppani keskikokoisten yritysten yrittäjille ja johtoryhmille kotimarkkinoillamme. Tarjoamme yhtiöillemme

1

Tehokkaat työkalut korkean suorituskyvyn johtoryhmien ja yritysten kehittämiseen

2

Ihmisiä, joilla on tietoa ja kokemusta auttaa yrityksiä kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla

3

Ennakoivaa ja aktiivista yhteistyötä, joka perustuu integriteettiin ja läpinäkyvyyteen

Vaaka on myös myyttinen jättiläiskotka Kalevalassa, Suomen kansalliseepoksessa.

Uramahdollisuudet

Etsimme jatkuvasti lahjakkaita ammattilaisia yhtiöidemme palvelukseen. Ota rohkeasti yhteyttä meihin keskustellaksesi siitä, miten voit auttaa meitä kasvattamaan liiketoiminnan mestareita.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vaaka Partners on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) varsinainen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä ja suosituksia. Raportoinnissaan sijoittajilleen yhtiö noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä. Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”). Vaaka Partners on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja pyrkii parantamaan pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa huomioimalla vastuullisuuden toiminnassaan . Vastuullisuuteen liittyviin ESG-tekijöihin (Environmental, Social, Governance) kiinnitetään huomiota sekä uusia sijoituksia valmisteltaessa että omistusaikaisessa toiminnassa. Uskomme, että tämä madaltaa sijoitusten riskiä sekä parantaa sijoitusten arvonkehitystä.

Uuden sijoituksen valmisteluun liittyvässä due diligence -prosessissa käydään läpi ESG -tekijät ja keskeisimmiksi arvioiduissa tekijöissä käytetään tarvittaessa ulkopuolista apua, esimerkiksi ympäristöriskien selvittämisessä. ESG-asiat otetaan huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Olennaisimmat asiat, joissa nähdään kehityspotentiaalia joko riskejä vähentämällä tai tuottoja lisäämällä, kirjataan osaksi haltuunottosuunnitelmaa. Omistusaikana tärkeimmät ESG-tekijät otetaan esille kohdeyhtiön johdon ja hallituksen kanssa. Vaaka Partnersin kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ohjaavan corporate governance -mallin mukaisesti hallituksen tulee käydä johdon kanssa ESG-tilanne läpi vähintään vuosittain ja varmistaa olennaisimpien asioiden osalta, että näistä on olemassa kehityssuunnitelma, sekä seurata suunnitelman toteutumista ja tuloksia. Vastuullisuusasioiden huomioinnista sijoitusta valmisteltaessa ja omistusaikana vastaa yhtiöstä vastaava partneri. Vaaka Partnersin vastuullisuustiimi vastaa ESG-asioiden raportoinnista ja vastuulliseen sijoittamiseen liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Vaaka Partnersin Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Klikkaa tästä ladataksesi Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä