Me kasvatamme liiketoiminnan mestareita

Tavoitelähtöinen tuki

Vaaka Partners tukee yhtiöitään monella tasolla. Luotettavana neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä toimimme tiiviissä yhteistyössä yhtiöidemme ja niiden johtoryhmien kanssa varmistaaksemme tulevaisuuden kasvun. Esimerkiksi troikka-toimintatapamme tarjoaa johdolle jatkuvaa tukea ja sparrausta. Yhtiömme hyötyvät myös projektipohjaisesta tuesta esimerkiksi yrityskaupoissa ja rahoitusneuvotteluissa.
Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman liiketoiminnan ja johtamisen työkaluja, kuten esimerkiksi Vaakan Corporate Governance -käsikirjan ja varautumisuunnittelutyökalut, jotka auttavat keskisuuria yrityksiä kasvamaan kestävästi ja eettisesti globaaleilla markkinoilla. Vaaka järjestää yhtiöilleen tapahtumia, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä, verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä.

Pitkäjänteinen sitoutuminen

Pääomasijoittajana Vaaka Partnersin rooli yhtiöissä määräytyy pääomasijoitusrahaston ehtojen mukaan. Yrityksille keskimääräinen omistusaikamme on ollut noin viisi vuotta, jonka aikana työskentelemme yhdessä yhtiöiden kanssa toteuttaaksemme mahdollisimman tuloksellisen kasvustrategian. Jotkut yhtiöistämme ovat olleet osa Vaaka-perhettä selvästi pidempään ja joissain tapauksissa olemme päässeet yhteisiin tavoitteisiimme nopeammin.

Filosofiamme perustuu pitkäjänteiseen toimintaan, jossa tieto, kärsivällisyys ja kestävyys ovat avainasemassa. Siksi yhtiömme investoivat pitkän aikavälin markkina-asemiin, perusteelliseen toimialan arviointiin sekä kestäviin tuote- ja palveluinnovaatioihin. Meille yhdessä tekeminen aina lähtöviivalta maaliin saakka on tärkeää.

Rahastot

Vaaka Partners hallinnoi kahta pääomasijoitusrahastoa, joiden alkuperäiset sijoitussitoumukset ovat yhteensä 375 miljoonaa euroa. Rahastoista yksi tekee sijoituksia uusiin yhtiöihin ja toinen keskittyy vain nykyisiin yhtiöihin.

Vaaka Partners on historiansa aikana vienyt koko pääomarahaston elinkaaren läpi kahdeksan rahastoa eli sijoittanut kohteisiin, kehittänyt yhtiöitä ja irtautunut kohteista sekä palauttanut varat tuottoineen sijoittajille.

Rahasto Sijoitusstrategia Hallinnoitava pääoma Perustettu
Uusiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund III Buyout €225m 2017
Vain nykyisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund II Buyout €150m 2012
Lopetut rahastot
Vaaka Partners Buyout I * Buyout €75m 2008 - 2020
Ilmarisen Suomi-Rahasto I Co-investment €20m 2006 - 2020
Promotion Equity I ** Balanced (70 % buyout) €36m 2003 - 2015
Suomi Välirahoitusrahasto I * Mezzanine €31m 2007 - 2014
Promotion Capital I Venture Capital €37m 1999 - 2012
Promotion Bridge I Bridge/Mezzanine €11m 2001 - 2011
Promotion Rahasto II Balanced (VC fokus) €7m 1995 - 2007
Promotion Rahasto I Balanced (VC fokus) €3m 1991 - 2002

* Rahasto sisältää kuusi rinnakkaisrahastoa.
** Rahasto sisältää viisi rinnakkaisrahastoa.

Raportoinnissaan sijoittajilleen Vaaka Partners noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”).

Sijoittajat

Vaaka Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajat ovat johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Sijoittajista 76% on kotimaisia ja 24% muualta Euroopasta. Suurimpina sijoittajaryhminä ovat eläkeyhtiöt (46%) ja rahastojen rahastot (18%). Muita sijoittajaryhmiä ovat julkinen sektori (15%), säätiöt (7%), pankit (6%), vakuutusyhtiöt (3%) ja muut yritykset (5%).

Vaaka Partners Buyout Fund III

 • Eläkeyhtiöt
  55 %
 • Rahastojen rahastot
  16 %
 • Julkinen sektori
  13 %
 • Säätiöt ja lahjoitukset
  6 %
 • Yritykset
  4 %
 • Vakuutusyhtiöt
  3 %
 • Muu Eurooppa
  22 %
 • Suomi
  78 %

Vaaka partners buyout fund II

 • Eläkeyhtiöt
  34 %
 • Rahastojen rahastot
  30 %
 • Julkinen sektori
  20 %
 • Säätiöt ja lahjoitukset
  7 %
 • Yritykset
  4 %
 • Pankit
  3 %
 • Muut
  2 %
 • Muu Eurooppa
  40 %
 • Suomi
  60 %

Vaaka Partners Buyout I

 • Pankit
  29 %
 • Eläkeyhtiöt
  28 %
 • Julkinen sektori
  14 %
 • Säätiöt ja lahjoitukset
  11 %
 • Rahastojen rahastot
  9 %
 • Vakuutusyhtiöt
  7 %
 • Muut
  2 %
 • Muu Eurooppa
  2 %
 • Suomi
  98 %

Ilmarisen Suomi-Rahasto I

 • Eläkeyhtiöt
  100 %
 • Suomi
  100 %

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä