Me kasvatamme liiketoiminnan mestareita

Vaaka Partners tukee yhtiöitään monella tasolla. Luotettavana neuvonantajana toimimme tiiviissä yhteistyössä yhtiöidemme ja niiden johtoryhmien kanssa varmistaaksemme tulevaisuuden kasvun. Esimerkiksi troikka-toimintatapamme tarjoaa toimitusjohtajille jatkuvaa tukea ja sparrausta. Yhtiömme hyötyvät myös projektipohjaisesta tuesta esimerkiksi yrityskaupoissa ja rahoitusneuvotteluissa.

Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman liiketoiminnan ja johtamisen työkaluja, kuten Vaakan Corporate Governance -käsikirjan, Champion Platform-työkalut sekä johtoryhmien forumit.

Pitkäjänteinen sitoutuminen

Filosofiamme perustuu pitkäjänteiseen toimintaan, jossa tieto, kärsivällisyys ja kestävyys ovat avainasemassa. Siksi yhtiömme investoivat pitkän aikavälin markkina-asemiin, perusteelliseen toimialan arviointiin sekä kestäviin tuote- ja palveluinnovaatioihin.


Keskimääräinen omistusaikamme yrityksissämme on ollut noin viisi vuotta, jonka aikana työskentelemme yhdessä yhtiöiden kanssa toteuttaaksemme mahdollisimman tuloksellisen kasvustrategian.

Rahastot

Vaaka Partners hallinnoi kolmea pääomasijoitusrahastoa, joiden alkuperäiset sijoitussitoumukset ovat yhteensä 625 miljoonaa euroa.

Rahasto Sijoitusstrategia Hallinnoitava pääoma Perustettu
Uusiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund IV Buyout €250m 2021
Vain nykyisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund III Buyout €225m 2017
Vaaka Partners Buyout Fund II Buyout €150m 2012
Lopetut rahastot
Vaaka Partners Buyout I * Buyout €75m 2008 - 2020
Ilmarisen Suomi-Rahasto I Co-investment €20m 2006 - 2020
Promotion Equity I ** Balanced (70 % buyout) €36m 2003 - 2015
Suomi Välirahoitusrahasto I * Mezzanine €31m 2007 - 2014
Promotion Capital I Venture Capital €37m 1999 - 2012
Promotion Bridge I Bridge/Mezzanine €11m 2001 - 2011
Promotion Rahasto II Balanced (VC fokus) €7m 1995 - 2007
Promotion Rahasto I Balanced (VC fokus) €3m 1991 - 2002

* Rahasto sisältää kuusi rinnakkaisrahastoa.
** Rahasto sisältää viisi rinnakkaisrahastoa.

Raportoinnissaan sijoittajilleen Vaaka Partners noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”).

Sijoittajat

Vaaka Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajat ovat johtavia kotimaisia (70 %) ja kansainvälisiä (30 %) institutionaalisia sijoittajia. Suurimpina sijoittajaryhminä ovat eläkeyhtiöt (43 %) ja rahastojen rahastot (31 %). Muita sijoittajaryhmiä ovat julkinen sektori (12 %), säätiöt (5 %), vakuutusyhtiöt (3 %) ja muut (7 %).

Vaaka Partners Buyout IV

 • Eläkeyhtiöt
  39 %
 • Rahastojen rahastot
  35 %
 • Julkinen sektori
  6 %
 • Säätiöt ja lahjoitukset
  11 %
 • Vakuutusyhtiöt
  3 %
 • Muut
  7 %
 • Suomi
  69 %
 • Muu Eurooppa
  22 %
 • Muu maailma
  9 %

Vaaka Partners Buyout Fund III

 • Eläkeyhtiöt
  54 %
 • Rahastojen rahastot
  24 %
 • Julkinen sektori
  13 %
 • Vakuutusyhtiöt
  3 %
 • Muut
  5 %
 • Suomi
  78 %
 • Muu Eurooppa
  22 %

Vaaka partners buyout fund II

 • Eläkeyhtiöt
  34 %
 • Rahastojen rahastot
  34 %
 • Julkinen sektori
  20 %
 • Säätiöt ja lahjoitukset
  3 %
 • Pankit
  3 %
 • Muut
  5 %
 • Suomi
  60 %
 • Muu Eurooppa
  40 %

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä