Nordic Healthcare Groupin (”NHG”) perusti vuonna 2004 pieni joukko Teknillisen korkeakoulun (nyk. Aalto yliopisto) tutkijoita, joilla oli halu parantaa maailmaa. Yhtiö tarjoaa asiantuntija- ja analytiikkapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. NHG auttaa asiakkaitaan rakentamaan vaikuttavuusperusteista toimintaa tuomalla vaikuttavuuteen tarvittavat kustannus-, laatu- ja asiakaskokemustiedot ja -analytiikan osaksi asiakkaidensa operatiivista toimintaa ja johtamista. Yhtiön asiakkaisiin kuuluvat sairaanhoitopiirit, kunnat, yksityiset palveluntarjoajat, lääketeollisuuden yritykset, sijoittajat sekä terveydenhuollon teknologiayritykset.

 

Vaaka Partnersin sijoitushetkellä NHG -konsernin liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 100 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. Vaaka Partners sijoitti Nordic Healthcare Groupiin vauhdittaakseen NHG:n pohjoismaisen kasvustrategian toteuttamista ja mahdollistaakseen yritysostot ja investoinnit tuotekehitykseen ja osaamisen kehittämiseen. NHG:n vaikuttavuuteen perustuvalla konseptilla on kysyntää kansainvälisesti. Vaikuttavuusperusteisuus on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla globaali megatrendi. Kustannuspaineet, demografiset muutokset ja terveydenhuollon kuluttajistuminen ja teknologian kehittyminen ovat synnyttäneet tarpeen vaikuttavuusperusteiselle tiedolla johtamiselle niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.

Yhtiön nimi

Nordic Healthcare Group

Sijoitushetki

11/2018

Liikevaihto

€11m (2018)

Diilitiimi

Antti Salmela, Juha Peltola, Petrus Blomqvist

Verkkosivut