Kuinka ratkaistaan etätyökäytännöt ja laaditaan hiilitiekartta? Vaakan forumit tarjoavat vertaistukea ja oivalluksia toisilta toimialoilta

Vastuullisuus / torstaina 23.12.2021

Olipa inspiroivaa!

Se ei ollut vain Liisa Jäätvuoren vaan myös muiden Vaakan Sustainability-forumiin osallistuneiden ajatus, kun he purkautuivat Scandic Grand Marina -hotellista Helsingin marraskuiseen iltaan.

"Kiireisen elämän keskellä ei usein tule pysähdyttyä ruokkimaan ajatuksia uusilla näkökulmilla", AINS Groupin kestävästä kehityksestä ja uusista palveluista vastaava Jäätvuori sanoo.

"Elän niin tiukasti rakennusalan kuplassa, että oli virkistävä nähdä muilla toimialoilla toimivien yritysten kollegoja."

Juuri siinä on Vaakan portfolioyrityksilleen järjestämien forumien keskeinen ajatus: saatetaan yhteen hyvinkin erilaisten ja eri toimialojen yhtiöiden samasta tehtävästä vastaavia johtajia yhteisen ruokapöydän ääreen. Vapaamuotoisessa keskustelussa käsitellään konkreettisesti asioita, jotka pohdituttavat osallistujia.

Jäätvuoren työssä korostuu vastuullisuuden ympäristöulottuvuus, ja AINS Group on laatinut itselleen hiilineutraaliustiekartan. Sen mukaan omat hiilidioksidipäästöt puolitetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja kun toinen puoli kompensoidaan, kolmen vuoden kuluttua yhtiö on hiilineutraali. Vastaavia hankkeita on käynnissä myös muissa Vaakan yhtiöissä, ja Jäätvuori pystyi jakamaan kokemuksiaan kollegoille, joiden yhtiöissä hankkeet eivät ole vielä yhtä pitkällä.

Yrityskulttuurin monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset taas eivät ole arjessa hänen vaan henkilöstöjohtajan vastuulla, ja forumissa aiheesta käydyt keskustelut saivat hänet pohtimaan, kuinka henkilöstön monimuotoisuutta voisi edistää AINSin kaltaisessa asiantuntijayhtiössä. Olisiko se jalostettavissa liiketoimintaeduksi?

Jäätvuori aikoo tulevaisuudessa kuulostella, kuinka monimuotoisuusajattelu taipuisi AINS Groupin liiketoiminnan kehittämiseen.

Heti Vaaka Partnersin aloitettua nykymuodossaan vuonna 2010 yhtiö ryhtyi järjestämään operational excellence workshopeja, niin kuin niitä silloin nimitettiin. Työpajoihin kutsuttiin portfolioyhtiöiden toimitusjohtajat.

Aluksi tapaamiset koostuivat konsultin vetämästä esityksestä, jonka jälkeen päivällistettiin yhdessä.

"Osallistujapalautteista alettiin huomata, että kaikkein eniten positiivista palautetta tuli vertaisoppimisesta." Vaakan toimitusjohtaja ja partneri Juha Peltola kertoo.

Sen sijaan, että osallistujille kerrottaisiin, miten jokin asia on teoriassa, heille antoi eniten se, että he kuulivat, kuinka samassa tilanteessa oleva kohtalotoveri oli asian ratkaissut.

Iltojen kulkua alettiin viedä vapaamuotoisen keskustelun suuntaan, ja samalla niiden määrää kasvatettiin: talousjohtajat saivat oman foruminsa, hallitusten puheenjohtajat omansa – ja niin edelleen.

"Joka kerta uuden forumin perustamisen jälkeen olemme kysyneet itseltämme, miksi emme ole tehneet tätä aiemmin."

Monet johtajat ovat yhtiönsä sisällä yksin ja kiinni oman toimialansa tavoissa ja käytännöissä. Forumit ovat omiaan rakentamaan verkostoa. Aivan toisella alalla toimivan yhtiön kollega voi painia täsmälleen samojen kysymysten äärellä, vaikka soveltamisympäristö on tyystin toinen.

"Kun on yhdessä istuttu päivällisellä, on helpompi soittaa toiselle ja kysyä neuvoa."

Kun koronapandemia sulki Suomen keväällä 2020, moni yhtiö joutui nopeasti sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Henkilöstöjohtajat tekivät hetkessä linjauksia etätyön tekemisen tavoista ja painiskelivat sen kanssa, kuinka organisaatio toimii poikkeustilanteessa mahdollisimman hyvin. Ja sitten vielä pantiin Uudenmaan rajatkin kiinni!

Näiden asioiden äärellä oli myös Tietokeskuksen henkilöstöjohtaja Paula Suoniemi. Hän oli yhteydessä Vaakaan ja kysyi, voitaisiinko henkilöstöjohtajille järjestää HR-forum.

Se polkaistiin pystyyn ripeästi, tietenkin virtuaalisesti, ja nimekseen se sai People & Culture. Alkutapaamisen jälkeen ryhmä on kokoontunut paitsi organisoiduissa tapaamisissa myös omassa Slack-ryhmässään.

Verkoston anti on keskusteluissa ja ajatustenvaihdossa.

"Työ saattaa olla välillä vähän yksinäistä, ja samassa tilanteessa olevien tuki on korvaamatonta", Suoniemi sanoo.

Jaa

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä