Asuinkiinteistöjen huoltopalvelut muodostavat Suomessa yli 800 miljoonan suuruisen markkinan, mutta toimiala on hyvin hajaantunut. Keskimäärin alan yritysten liikevaihto on alle kaksi miljoonaa euroa ja palvelut ovat paikallisesti rajattuja. Tästä johtuen palveluiden laatu ja tehokkuus vaihtelee.

 

Kh-Kiinteistöpalvelut tuottaa kiinteistönhoitopalveluita lähinnä asunto-osakeyhtiöille. Vaaka Partnersin sijoitushetkellä yhtiön liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa (2014) ja yhtiön pro forma liikevaihto ylitti 85 miljoonaa euroa vuonna 2018.

 

Vaaka Partners tuli yhtiön omistajaksi helmikuussa 2015, kun yhdessä yhtiön kahden perustajaosakkaan kanssa päätettiin rakentaa yhtiöstä kotimainen markkinajohtaja omassa asiakassegmentissään. Kh-Kiinteistöpalveluiden ainutlaatuisessa palvelumallissa yhdistyvät pienen paikallisen yrityksen vahvuudet ja suuren yrityksen edut, mikä johtaa tehokkaisiin toimintatapoihin ja hyvään asiakastyytyväisyyteen. Markkinajohtajuutta tavoitellaan ostamalla vahvoja paikallisia yrityksiä valituilta paikkakunnilta ja sitten tuetaan niiden kasvua yhtiön laajoin voimavaroin.

 

Vaakan omistusaikana yhtiö on toteuttanut strategiaa onnistuneesti. Vaaka Partners on tukenut Kh-Kiinteistöpalveluita yhtiön laajentaessa johtoryhmäänsä sekä yrityskauppojen toteuttamisessa. Kh-Kiinteistöpalvelut on tänä aikana ostanut jo yli 15 yhtiötä ja laajentunut maantieteellisesti Tampere-Pirkanmaan alueelle sekä Ouluun.

.

 

Yhtiön nimi

Kh-Kiinteistöpalvelut

Sijoitushetki

2/2015

Liikevaihto

85 MEUR (2018 pro-forma)

Diilitiimi

Panu Vuorela, Ilkka Pentikäinen, Antti Pirskanen