Produal

Energiatehokkuus on tärkeää ympäristösyistä, mutta myös taloudelliselta kannalta. Koska kiinteistöt kuluttavat huomattavasti energiaa, on kiinteistöautomaation mittausteknologia keskeinen tekijä energiatehokkuuden kannalta. Mitä tarkemmin mittaat, sitä enemmän voit säästää.

Produal on johtava kiinteistöautomaation mitta- ja säätölaitteiden valmistaja. Produal toimii kuudessa maassa ja sillä on Euroopan laajuinen jakeluverkosto. Kun Vaaka Partners tuli Produalin omistajaksi vuonna 2012, yhtiön liikevaihto oli 12 miljoonaa euroa ja sillä oli 60 työntekijää.

Vaaka Partersin strategiana oli luoda johtava eurooppalainen kiinteistöautomaation mittausteknologian toimittaja hyödyntämällä todistettua kilpailuetua asiakkaiden palvelusta. Sijoitushetkellä vuonna 2012 noin puolet liikevaihdosta tuli Suomesta, viidennes Ruotsista ja loput muista Euroopan maista. Markkina-analyysit indikoivat Euroopan laajuista kasvua kiinteistöautomaation mittalaitteille johtuen tiukentuneista energiatehokkuuden ja sisäilman laadun vaatimuksista. Vaaka Partners ja Produalin johto tekivät suunnitelman kasvusta Euroopan markkinoille hyödyntäen yhtiön vahvuuksia asiakkaiden palvelemisessa.

Yhtiön omia toimintoja Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa vahvistettiin palkkaamalla lisää työntekijöitä sekä panostamalla myyntiorganisaatioon ja markkinointiin. Orgaanisen kasvun lisäksi vuonna 2014 hankittiin ruotsalainen yhtiö Zone Control AB vauhdittamaan kansainvälistä kasvua ja vahvistamaan yhtiön kykyä laajentua uusille markkinoille.

Merkittävän kansainvälisen kasvun myötä vuonna 2015 liikevaihto kasvoi yli 19 miljoonaan euroon ja työntekijämäärä 90 henkilöön. Samana vuonna ruotsalaisen sijoitusyhtiön tytäryhtiö Latour Industries AB osti Produalin edistääkseen edelleen sen kansainvälistä kasvua.

Jaa

Faktat

Yritys

Produal

Aika

10/2012

Irtautuminen

6/2015

Liikevaihto

€19m (2015)

Vaaka-tiimi

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä