Vaaka Partners sijoittaa Medbaseen – tavoitteena viedä suomalaista lääkehoidon osaamista uusin maihin

Yrityskaupat / tiistaina 15.02.2022

Tahattomat, mutta estettävissä olevat lääkkeiden haittavaikutukset ovat kasvava maailmanlaajuinen ongelma, joka lisää kuolleisuutta ja sairastuvuutta sekä kustannuksia terveydenhuollossa. Saatavilla olevien hoitomuotojen kompleksisuus on luonut tarpeen lääkäreiden päätöksentekoa tukeville järjestelmille, jotka ohjaavat kohti parhaita hoitokäytäntöjä. Turkulainen Medbase tuottaa lääkehoidon päätöksentekoa tukevia tietokantoja terveydenhuollon ammattilaisille – auttaen ammattilaisia määräämään turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä potilailleen. Yhdessä Vaaka Partnersin kanssa tavoitteena on viedä Medbasen ainutlaatuista osaamista edelleen Eurooppaan.

Suomi on edelläkävijä käyttäjäystävällisten ja korkealaatuisten lääkehoidon tietojärjestelmien käytössä kliinisessä työssä. Kiitos tästä kuuluu Medbasen ja sen kumppanien tietojärjestelmille, jotka tarjoavat tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Pääomasijoittaja Vaaka Partners vakuuttui Medbasen lääketieteellisestä osaamista ja sen merkityksellisestä vaikutuksesta terveydenhuoltoon. Medbasen olemassaolon tarkoitus on parantaa kliinistä päätöksentekoa laajentamalla käyttäjäystävällisen lääkeinformaation saatavuutta. Käytännössä tämä tapahtuu tarjoamalla tietokantoja, jotka tarjoavat ajantasaista ja tieteellisesti tutkittua tietoa terveydenhuollon asiantuntijoille mm. sairaaloiden ja apteekkien tietojärjestelmien kautta.

”Vaaka Partnersin tuella saamme hallitukseemme lisäosaamista, jonka avulla laajennamme lääkehoidon päätöksenteon tuen tietojärjestelmiemme saatavuutta Euroopassa. Projektin alku on jo nyt ollut inspiroiva ja odotan innolla mitä voimme yhdessä saavuttaa. Kasvusuunnitelmamme kehittämistä ovat tukeneet Vaakan toimiala-asiantuntijat, joilla on laaja kokemus kansainvälisten terveysteknologiayritysten kasvun kiihdyttämisestä. Jaamme Vaakan kanssa yhteisen vision ja arvot, mikä mahdollisti keskinäisen luottamuksen rakentumisen”, kertoo Medbasen perustaja ja toimitusjohtaja, lääketieteen tohtori Kari Laine.

”Medbasen tietokantojen avulla potilaat päätyvät käyttämään vähemmän sellaisia lääkkeitä, jotka eivät sovellu heille. On hienoa päästä viemään tätä osaamista maailmalle, sillä monissa muutoin edistyksellisissä maissa lääkärit edelleen kirjoittavat potilaille reseptejä ilman pääsyä käytännönläheisiin työkaluihin, jotka parantavat lääkehoidon osuvuutta ja turvallisuutta. Medbasen tietokannat ovat maailman huippua, ja niiden avulla voidaan parantaa potilastyötä lukuisissa uusissa maissa”, toteaa Vaaka Partnersin Ville Koskenvuo.

Vahva lääketieteellinen osaaminen on yhtiön selkäranka – Hallitukseen liittyy muun muassa HUSin entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen

Terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa Medbasen tunnetuimmat tietokannat ovat Inxbase, joka tarjoaa tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista sekä Riskbase, joka tarjoaa tietoa lääkkeiden haittariskeistä. Molemmat tietokannat ovat esimerkiksi Suomessa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisessä käytössä Duodecimin Terveysportin kautta.

Medbasen nykyinen lääketieteellinen tiimi, mukaan lukien perustajat Kari Laine ja Tuomas Korhonen, jatkaa yrityksen työntekijöinä ja merkittävinä omistajina. Yritys tekee myös yhteistyötä useiden lääkehoidon ammattilaisten kanssa, mikä takaa tietokantojen korkean lääketieteellisen laadun ja tiedon jatkuvan päivittämisen ja kehittämisen. Lähitulevaisuudessa Medbase aikoo palkata lisää osaajia kansainvälisen laajentumisen mahdollistamiseksi ja korkean tieteellisen laadun takaamiseksi.

Sijoituksen yhteydessä Medbasen hallitukseen liittyvät Juha Tuominen (professori, lääketieteen tohtori, ent. toimitusjohtaja, HUS), Katrin Wiemann (ent. johtaja, ifap, osa CompuGroup Medicalia), Kari Lappalainen (toimitusjohtaja, Solutos), Ville Koskenvuo (osakas, Vaaka Partners sekä Blueprint Geneticsin perustajasijoittaja ja ent. hallituksen puheenjohtaja) sekä Panu Vuorela (osakas, Vaaka Partners).

”Medbasen tietokannat ovat lääketieteellisesti korkealaatuisia ja tarpeellisia hyvälle kliiniselle työlle. Olen erittäin motivoitunut tukemaan Medbasea uusien tietokantojen kehityksessä ja laajentamaan terveydenhuollon asiantuntijoiden pääsyä tähän saumattomaan palveluun Euroopassa,” toteaa HUSin entinen toimitusjohtaja, professori ja lääketieteen tohtori Juha Tuominen.

Tällä hetkellä Medbasen tietokantoja hyödynnetään eniten Suomessa, jossa terveydenhuollon ammattilaiset tekivät viime vuonna useita miljoonia hakuja. Lisäksi tietokantoja käytetään muissa Pohjoismaissa, Baltiassa sekä monissa Keski-Euroopan maissa.

Medbase lyhyesti

  • Perustettu 2007
  • Kotipaikka Turku
  • Terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa tunnetuimmat tietokannat ovat Inxbase (lääkkeiden yhteisvaikutukset) sekä Riskbase (lääkkeiden haittakuorma)
  • Tarjoamaan kuuluu tällä hetkellä 9 ammattilaisille tarkoitettua päätöksentekoa tukevaa tietokantaa, jotka kattavat lääkehoidon keskeiset osa-alueet, sekä 3 potilaille tarkoitettua tietokantaa
  • Tietokantoja jaellaan loppukäyttäjille sairaaloihin ja apteekkeihin Medbasen jakelijoiden avulla (Suomessa esimerkiksi Duodecimin Terveysportti)
  • Käytössä Pohjoismaissa, Baltiassa, DACH-maissa, Benelux-maissa, Italiassa ja Puolassa
  • Yhdessä Vaaka Partnersin kanssa Medbase tavoittelee tietokantojen käytön laajentumista sekä vakiintuneissa toimintamaissa että uusilla markkinoilla Itäja Etelä-Euroopassa

Videolla Kari Laine ja Ville Koskenvuo

Lisätietoja:
Ville Koskenvuo, Partner, Vaaka Partners
ville.koskenvuo@vaakapartners.fi
+358 50 387 8115

Kari Laine, Toimitusjohtaja, Medbase
kari.laine@medbase.fi
+358 40 054 8237

Vaaka Partner lyhyesti:
Vaaka Partners on kunnianhimoinen pääomasijoitusyhtiö, joka auttaa keskikokoisia suomalaisia yhtiöitä kehittymään liiketoiminnan mestareiksi. Vaakan omistamia yhtiöitä ovat mm. Cloudpermit, Framery sekä Nordic Healthcare Group. Yhtiö vastaa neljännen rahastonsa myötä yhteensä noin 0,6 miljardin euron pääomasijoitusrahastoista. Vaakan lähestymistapa yhdistää strategisen ja toiminnallisen osaamisen luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön uusien kasvumahdollisuuksien saavuttamiseksi. Vaakan rahastojen suurimpia sijoittajia ovat johtavat eläkerahastot.


Jaa

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä