Medbase ohjaa lääkäreitä välttämään sopimattomia lääkkeitä – jatkossa vielä lähempänä asiakasta

Ajankohtaisia aiheita / tiistaina 21.06.2022

Medbasella oli kaikki kunnossa. Yritys oli viidentoista vuoden aikana rakentanut merkittävät tietokannat lääkkeiden määräämisen tueksi. Suomalaisen lääkärikunnan keskuudessa ne olivat nousseet miltei toimialastandardin asemaan, ja tietokantoja oli mukautettu ja myyty myös moniin Euroopan maihin.

Tehty työ kantoi myös taloudellista hedelmää. Mutta voisiko Medbase olla jotain paljon enemmän? Mitä se vaatisi?

Medbasen perustajat Kari Laine ja Tuomas Korhonen sekä Vaakan partneri Ville Koskenvuo asettuivat pohtimaan näitä kysymyksiä elokuussa 2021. Medbase oli päätynyt Vaakan haaviin, kun yhtiö oli käynyt läpi mahdollisia suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhteinen sävel alkoi löytyä, tapaamisia jatkettiin. Innostus kasvoi. Mahdollisuuksia alkoi näkyä siellä täällä.

Markkinoilla oli havaittu muutamia esteitä, joiden kiertäminen edellyttäisi yhtiön liikkumista entistä lähemmäs asiakkaitaan. Medbase toimii jakelijoiden välityksellä, mutta suorempi yhteys sairaaloiden ja apteekkien käyttämiin järjestelmiin kehittyvillä kansainvälisillä markkinoilla taklaisi monta ongelmaa.

Se vain edellyttäisi aivan toisenlaisen tiimin. Medbase koostui lääketieteen ammattilaisista, jotka olivat kokeneita asiantuntijoita lääkehoitoon liittyvien tutkimusten tulkitsemisessa ja toimintaohjeiden laatimisessa niiden pohjalta, mutta nyt tarvittaisiin sellaista henkilöä, joka osaa keskustella it-alan ammattilaisten tai lääkintälaitteita valvovien viranomaisten kanssa. Ja sellaista, joka pystyy markkinoimaan kansainvälisesti. Sekä sellaista, joka keskittyy talouslukuihin.

Ja myös sellaista, joka pyörittäisi kaikkea, sillä toimitusjohtajana työskentelevä Kari Laine itse halusi keskittyä tieteelliseen puoleen. Ennen Medbasea hän oli toiminut lääketieteen professorina Turun yliopistossa. Tieteelliset juuret olivat vahvat niin Laineella kuin koko Medbasella.

Helmi-maaliskuun 2022 vaihteessa Vaaka teki sijoituksen Medbaseen. Strategia oli yhdessä mietitty, alkoi sen toteuttaminen. "Teimme sadan päivän työlistan", Ville Koskenvuo Vaakalta sanoo.

Työlistan tärkein kohta oli kuuden tarkasti määritellyn uuden henkilön rekrytoiminen. Se tehtiin. Kolmessa kuukaudessa henkilöstömäärä yli kaksinkertaistui neljästä kymmeneen. Kaikista yhtiön työntekijöistä tuli osakkaita. Siinä sivussa on vaihdettu toimitilaa, hankittu kalusteita, päivitetty sopimuksia...

Tämä on vasta alkua. Seuraava hyppy tapahtunee loppuvuonna, jolloin Medbase alkaa kuoriutua esiin korkeammalla paikalla kansainvälisessä arvoketjussa.

Jos lääkäri on kirjoittamassa potilaalle reseptiä lääkkeeseen, joka ei sovi yhteen potilaan muun lääkityksen kanssa, potilastietojärjestelmään integroitu Medbasen tietokanta antaa lääkärille automaattivaroituksen. Tietokanta myös neuvoo lääkäriä tarkoituksenmukaisen lääkityksen valinnassa.

Tai jos apteekissa asiakasta palveleva henkilö huomaa asiakkaan olevan raskaana, hän näkee helposti, sopiiko lääke asiakkaalle vai olisiko tälle tarpeen suositella jotain paremmin sopivaa. Tietokanta on kuin pikavauhtia saavutettavissa oleva lääkärikonsultaatio.

Helposti saatavilla oleva, ajantasainen tieto on terveydenhoidon ammattilaisille tärkeä työväline. Siksi lääkärit ja apteekkien työntekijät haluavat sen käyttöönsä ja heidän työnantajansa tarjoavat sen heille.

Medbase on 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä asti tuottanut tietokantatietoa ja pitänyt yllä tietokantoja, mutta jakelusta ovat huolehtineet erilaiset informaatiojärjestelmien tarjoajat, kuten Suomessa esimerkiksi Duodecim. Tällöin Medbasen data on osa laajempaa palvelukokonaisuutta.

Vaakan tukemana Medbase muuttuu softayhtiöksi, jonka tietokanta voidaan kytkeä suoraan asiakasyhteisön tietojärjestelmään.

Kun Medbasen keräämä tieto saadaan syvemmälle esimerkiksi sairaalan potilastietojärjestelmään tai apteekin asiakasjärjestelmään, käyttäjäkokemus paranee. Sitä paitsi Medbasen uusilta kansainvälisiltä jakelijoilta säästyy pitkä penni kustannuksia, kun jokaisen ei tarvitse erikseen nivoa Medbasen tietokantaa omaan palveluunsa, joka puolestaan nivotaan asiakkaan järjestelmään.

Kun Medbasen tietokanta keskustelee suoraan asiakkaan tietojärjestelmän kanssa, yhteistyötä voidaan tehdä paremmin myös uudenlaisten yhteistyökumppaneiden kuten suurien järjestelmätoimittajien kanssa.

Terveydenhoitoala on tarkasti säädeltyä, onhan kyse ihmishengistä. Uuden paikkansa myötä Medbaseen ulottuu Euroopan unionin Medical Device -regulaatio eli MDR. Regulaatio tietenkin teettää työtä, mutta se myös tarjoaa mahdollisuuksia. Kun Medbasen tietokanta on regulaation piirissä, sitä jakelevan yhtiön ei tarvitse olla. Se avaa ovia erilaisille kumppanuuksille ja myyntikanaville koko Euroopan unionin alueella.

Tietokannan laatiminen on suuri työ, mutta kun se on tehty, tietojen pitäminen ajan tasalla onnistuu huipputiimiltä kehittyneillä prosesseilla ja työkaluilla kohtuullisella vaivannäöllä, vaikka uusia lääkkeitä ja uutta tutkimusta tulee koko ajan.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset kertova järjestelmä on malliesimerkki tietovarannosta, jota jokaisen ei kannata kerätä itse vaan ostaa siihen käyttöoikeus. Historiallisista tai organisatorisista syistä kuitenkin monessa maassa on omat kansalliset järjestelmät – joko julkisesti tai kaupallisesti ylläpidettyinä. Se ei ole Medbaselle ongelma, sillä vaikka esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa osa tietokannoista on julkisesti ylläpidettyjä, Medbase myy kumpaankin maahan täydentäviä tietokantoja.

Kussakin maassa on kansalliset käytäntönsä ja säädöksensä ja lääkkeillä omia kauppanimiään, joten tietokannan vieminen uudelle markkinalle vaatii alkupanostuksen lisäksi jatkuvaa käännöstyötä ja tietokannan "mäppäystä" paikalliseen lääkerekisteriin. Ketterä prosessin hallinta on hioutunut vuosien aikana, onhan Medbase myynyt tietokantojaan Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi moniin Euroopan maihin. Itse asiassa koko yhtiö sai alkunsa suomalais-ruotsalaisesta yhteishankkeesta, joten kansainvälisyys on Medbasen dna:ssa.

Uuden toimintamallin myötä lähdetään hakemaan uusia markkinoita, ja nykyisillä markkinoilla pystytään paremmin tukemaan jakelijoita uusien asiakkaiden saamisessa.

Vaikka Medbasea on Vaakan mukaantulon myötä ryhdytty vauhdilla siirtämään kohti uusia mahdollisuuksia, yhtiön ydin ovat luotettavat ja käyttäjien työtä mahdollisimman paljon helpottavat tietokannat. Tätä kuvaa se, että sadan päivän ohjelman aikana palkatuista työntekijöistä kaksi tulee tieteelliselle puolelle kehittämään tietokantojen sisältöä ja rakentamaan täysin uusia tietokantoja.

Medbase lyhyesti

Medbase on Pohjoismaiden johtava lääkehoidon päätöksentekoa tukevien tietokantojen toimittaja terveydenhuollon ammattilaisille – auttaen ammattilaisia määräämään turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä potilailleen. Medbasen tunnetuin tietokanta INXBASE tarjoaa tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja on terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisessä käytössä Suomessa ja ulkomailla. Medbasen korkeaa tieteellistä laatua edustavat tietokannat kattavat lääkehoidon keskeiset osa-alueet.

medbase.fi

Jaa

Yhteystiedot

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä