Hyvä johtaminen kantaa läpi kriisin

/ maanantaina 01.06.2020

Näinä poikkeuksellisina aikoina johtajuus on joutunut todelliseen testiin. Kyse ei ole ollut pelkästään siitä, että etätyö on ollut johtamisen kannalta haaste; useimmille yhtiöille koronavirus on merkinnyt huomattavia muutoksia ja hankalia päätöksiä. Tapa, jolla me kaikki johdamme, tulee muokkaamaan tulevaisuutta.

Yhtiötiimimme ovat työskennelleet hyvin tiiviisti yhtiöidemme johtoryhmien kanssa. Olemme myös koonneet ihmiset koolle - etänä, totta kai - keskustelemaan yhtiöittensä tilanteesta sekä jakamaan neuvoja että ammentamaan toisiltaan kokemuksia. Mielestämme koronakriisin hopeareunuksena on ollut tapa, jolla se on kohottanut johtajiamme uudelle tasolle sekä tiivistänyt tiimejä entisestään.

Yhtiöittemme toimitusjohtajien ja muiden johtoryhmäjäsenten johtamistavassa ovat toistuvina teemoina olleet informaatiomäärän kasvattaminen kaksin-nelinkertaiseksi, empaattinen lähestymistapa vaikeisiin päätöksiin, vastavuoroinen joustavuus yhdessä työntekijöiden kanssa sekä tiimihengen ylläpitäminen. Esittelen seuraavaksi näsitä muutaman esimerkin.

Kommunikaatio on aina vaikea laji, myös helpompinakin aikoina. Kriisitilanteessa tarve informaatiolle lisääntyy ja toisaalta disinformaatioon liittyvät ongelmat käyvät selvemmiksi. Esimerkiksi Unisportissa toimitusjohtaja pitää säännöllisesti virtuaalisia “kyläkokouksia” henkilöstön kanssa. Koska satojen työntekijöiden esittämien kysymysten käsitteleminen samaan aikaan on haasteellista, toimitusjohtaja käy myös virtuaalivisiiteillä organisaation eri osissa, jotta ihmisten kanssa syntyisi parempi keskusteluyhteys. Lyytissä puolestaan perustettiin anonyymi kysymys ja vastaus -kanava, jolla kaikki voivat ilmaista mieltä painavia asioita ilman huolta henkilökohtaisesta leimautumisesta.

Empatia on johtajan todellinen supervoima. Tästä antaa erittäin hyvän esimerkin Jungle Juice Barin toimitusjohtaja. JJB joutui sulkemaan suurimman osan smoothie-baareistaan rajoitusten vuoksi. Miltei kaikki yli 500 työntekijää lomautettiin. Tyypillinen JJB:n työntekijä on 20-vuotias osa-aikaisesti työskentelevä opiskelija, jolla ei ole kokemusta lomautuksesta tai siitä mitä hänen tulisi tehdä. Toimitusjohtaja käytti aikaa etätapaamisiin lomautettujen työntekijöiden kanssa neuvoakseen näitä askel askeleelta miten he voivat hakea tukea omaan toimeentuloonsa. Tämänkaltainen omistautuminen merkitsee paljon oikeanlaisen yrityskulttuurin edistämisessä ja lähettää voimakkaan positiivisen viestin myös rekrytointimarkkinoille.

Joustavuuden tulee olla molemminpuolista. Yhtiöitä yhdistävä tekijä on, että työntekijät ovat ottaneet kustannussäästötoimenpiteet sekä lomautukset vastaan yllättävän hyvin. Johtajat ovat myös kertoneet, että he ovat kehittäneet toimintatapoja, joilla voivat vastavuoroisesti lisätä joustavuutta työntekijöitä kohtaan. Esimerkiksi Kotikatu-yhtiössä oivallettiin, että useat yhtiön yli 1400 työntekijästä, jotka hoitavat taloyhtiöiden huoltoa, kokevat kotielämän vaikeaksi koulujen ollessa suljettuina. Yhtiö aloitti nopeasti uuden työaikamallin, jossa työntekijät voivat halutessaan aloittaa työnsä aikaisemmin, olla päiväsaikaan kotona auttamassa lapsiaan koulunkäynnissä kun heidän puolisonsa ovat mahdollisesti töissä ja sitten taas jatkaa työpäivää illalla. Tällainen joustavuus ei ole operatiivisissa kenttätöissä tavanomaista.

Tiimihengen ylläpito - erityisesti vaikeina aikoina - on epäilemättä tärkeää. Olemme kuulleet useista yhtiöistämme tarinoita sekä johdon että ruohonjuuritason aloitteesta syntyneistä keinoista pitää hymy herkässä. Esimerkiksi Teams-kokoukset 20-luvun teemalla, personoidut taustakuvat tai vaikka hassu hattu -kilpailut ovat olleet aikaa leimaavia.

Vaikka koronaviruksen tuoma kriisi ei olekaan positiivinen asia, Vaaka-tiimi on kuitenkin luottavainen tapaan, jolla yhtiöittemme toimitusjohtajat ovat pystyneet johtamaan organisaatioitaan, eivät pelkästään hallitsemaan kriisitilannetta. Hyvä johtajuus auttaa pääsemään kriisistä positiivisessa vireessä ja jatkamaan hyvällä polulla kohti kirkkaampaa tulevaisuutta.

Jaa

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä