AINS Group

A-Insinöörit on ennakkoluuloton rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitalo, jossa luova ja luotettu asiantuntijajoukko auttaa asiakkaita onnistumaan rakennus- ja kiinteistöhankkeissa. Lähtökohta hankkeissa on poikkeuksellinen ihmis- ja yhteistyökeskeisyys, jossa korostuu toimiva, aktiivinen vuorovaikutus kaikkien hankkeeseen osallistuvien kanssa. Asiat tehdään yhdessä ja paremmin, ja samalla haastetaan koko alaa uudistumaan perinteisestä sopimusjohtamisesta ihmisbisnekseksi.

Vaakan panos: Tuemme A-Insinöörejä kunnianhimoisessa tavoitteessa haastaa koko rakennus- ja kiinteistöalaa kyseenalaistamalla perinteisiä toimintatapoja. Liikevaihto aiotaan vähintään tuplata vuoteen 2025 mennessä ja kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. A-Insinöörien ja Vaakan katse on myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tulevaisuuden näkymä: Rakennus- ja kiinteistöalan kehitystä ajavat useat megatrendit, ja kilpailun edellä pysyminen vaatii totuttujen toimintamallien ravistelua. Kaupungistuminen, digitalisaatio ja teknologian lisääntyminen sekä kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta vaativat uutta ajattelua kaikilta toimijoilta. Suunnittelun ja konsultoinnin merkitys kasvaa hankkeiden ollessa entistä monimutkaisempia ja monipuolisempia, jotta saavutetaan hallitut kustannukset ja onnistunut asiakaskokemus.

Jaa

Faktat

Yritys

AINS Group

Aika

12/2020

Liikevaihto

€130m (2023)

Henkilöstö

1280

Vaaka-tiimi

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä