Rahastot ja sijoittajat

Rahastot

Vaaka Partners hallinnoi tällä hetkellä neljää pääomasijoitusrahastoa, joiden alkuperäiset sijoitussitoumukset ovat yhteensä 470 miljoonaa euroa. Rahastoista yksi sijoittaa uusiin sijoituskohteisiin ja kolme ainoastaan nykyisiin sijoituskohteisiin.

 

Yhtiö on historiansa aikana vienyt koko pääomarahaston elinkaaren läpi kuusi rahastoa eli sijoittanut kohteisiin, kehittänyt yhtiöitä ja irtautunut kohteista sekä palauttanut varat tuottoineen sijoittajille.

 

RahastoSijoitusstrategiaHallinnoitava pääomaPerustettu
Uusiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund IIIBuyout225 M€2017
Vain nykyisiin sijoituskohteisiin sijoittavat rahastot
Vaaka Partners Buyout Fund IIBuyout150 M€2012
Vaaka Partners Buyout I *Buyout75 M€2008
Ilmarisen Suomi-Rahasto ICo-investment20 M€2006
Lopetetut rahastot
Promotion Equity I **Balanced (70 % buyout)36 M€2003 - 2015
Suomi Välirahoitusrahasto I *Mezzanine31 M€2007 - 2014
Promotion Capital IVenture Capital37 M€1999 - 2012
Promotion Bridge I Bridge/Mezzanine11 M€2001 - 2011
Promotion Rahasto IIBalanced (VC fokus)7 M€1995 - 2007
Promotion Rahasto IBalanced (VC fokus)3 M€1991 - 2002

* Rahasto sisältää kuusi rinnakkaisrahastoa.
** Rahasto sisältää viisi rinnakkaisrahastoa.

 

Raportoinnissaan sijoittajilleen Vaaka Partners noudattaa hallinnoimiensa rahastojen sopimuksia sekä Invest Europe -järjestön Investment Reporting Guidelines -ohjeita. Kohdeyritysten arvonmäärityksessä Vaaka Partners noudattaa ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (”IPEV”).

Sijoittajat

Vaaka Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajat ovat johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Sijoittajista 76,5% on kotimaisia ja 23,5% muualta Euroopasta. Suurimpina sijoittajaryhminä ovat eläkeyhtiöt (46%) ja rahastojen rahastot (18%). Muita sijoittajaryhmiä ovat julkinen sektori (15%), säätiöt (7%), pankit (6%), vakuutusyhtiöt (3%) ja muut yritykset (5%).

Vaaka Partners Buyout Fund III

Vaaka Partners Buyout Fund II

Vaaka Partners Buyout I

Ilmarisen Suomi-Rahasto I