Toimintatapa

Uusien mahdollisuuksien luominen

 

Tutkimme jatkuvasti eri toimialoja ja yhtiöitä uusien mahdollisuuksien luomiseksi. Menestys perustuu rakentamaamme systemaattiseen strategiatyöhön, verkostoihin ja LOUHI -tietokantaamme. Luomme toimialalle vision, jonka ytimeksi etsimme yhden tai useamman yhtiön. Omien suorien yhteydenottojemme lisäksi verkostomme tuottavat merkittävän määrän yhteydenottoja suoraan mm. yritysten johtotiimeiltä, yritysten omistajilta ja investointipankeilta.

 

Oma tiimimme yhteistyössä teollisten neuvonantajiemme kanssa panostaa merkittävästi toimialavision ja kasvustrategian luomiseen ennen sijoituksen tekemistä. Sijoituksia rakentaa räätälöity diilitiimi, joka koostuu tyypillisesti kahdesta partnerista ja yhdestä sijoitusammattilaisesta.

 

Sijoituskohteidemme liikevaihto vaihtelee 10 ja 200 miljoonan euron välillä ja hankkeet 10 ja 100 miljoonan euron välissä. Olemme yhtiöissämme enemmistöomistaja.

 

 

Kasvun rakentaminen

 

Vaaka Partners tukee sijoituskohteitaan ja niiden johtoa useilla eri tasolla. Diilitiimi työskentelee johdon sparrauskumppanina, on valmis ottamaan operatiivisesti vastuuta esimerkiksi lisäyrityskaupoissa sekä työskentelee hallituksessa. Tuemme johtoa myös yhtiöidemme yhteisissä operational excellence –seminaareissa, joissa yritykset verkostoituvat ja valmistautuvat kasvun haasteiden ratkaisemiseen. Hyödynnämme hyväksi havaittuja työkalujamme, kuten Vaaka Corporate Governance –malliamme ja varautumissuunnitelmamallia kaikissa yrityksissämme.

 

Yrityksemme hyötyvät yhteisen kasvustrategian rakentamisesta, lisäresursseista ja rahoituksellisesta joustavuudesta kasvun toteuttamisessa, sekä osaamisesta Vaakan tiimin, verkoston ja neuvonantajien kautta.

 

 

Seuraavan kasvuaskeleen ottaminen

 

Vaaka Partners on pääomasijoitusrahastomallin mukaisesti määräaikainen omistaja. Vuosikymmenien kuluessa hyväksi koettu malli kannustaa yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa kohtuullisessa ajassa. Tyypillisesti yhtiön kasvustrategia luodaan noin viidelle vuodelle, ja keskimääräinen omistusaikamme onkin ollut noin viisi vuotta. Toisaalta jotkin yhtiöistämme ovat olleet omistuksessamme jopa kymmenen vuotta. Kasvun viestikapula siirtyy uudelle omistajalle tyypillisesti seuraavalle strategiakaudelle siirryttäessä.

 

Filosofiamme ponnistaa yritysten pitkäjänteisestä kehittämisestä ja iloitsemme entisten sijoituskohteidemme kuten Reiman sekä Mustin ja Mirrin menestymisestä seuraavienkin omistajien johdolla. Suunnittelusyklimme ulottuukin selvästi pidemmälle kuin valittuun strategiakauteen ja investoimme mm. pitkän tähtäimen markkina-asema-, tuote- ja palvelukehitykseen. Tuemme seuraavien askelien ottamista myös miettimällä pitkän tähtäimen kasvuun sopivia uusia omistajia jo osana toimialan vision luomista. Näin varmistamme yhtiöillemme parhaat mahdollisuudet menestyä nyt ja tulevaisuudessa.