Renewa tarjoaa kestäviä ratkaisuja paikalliseen energiatuotantoon toimittamalla kiinteällä polttoaineella, kuten hakkeella ja jätteellä, toimivia lämpö- ja voimalaitoksia. Perinteisesti Suomi on ollut kärkimaa tehokkaan teknologian kehittämisessä, kuten esimerkiksi leijupetikattiloissa.

 

Vaaka Partners sijoitti Renewaan lokakuussa 2008 yhdistämällä kaksi suomalaista yhtiötä: Termopoint Oy:n ja Putkimaa Oy:n. Molemmat yhtiöt olivat suomalaisia kattilalaitosvalmistajia, joilla oli tunnistettu mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun.

 

Renewa konserni on Suomen johtava kiinteän polttoaineen lämpölaitosten ja CHP-laitosten toimittaja kokoluokassa 2 – 50 MW. Vuonna 2015 Renewan liikevaihto oli noin 35 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 100 työntekijää.

 

Renewan kansainvälistyminen käynnistyi vuonna 2009 höyrylaitostoimituksella Liettuaan ja jatkui menestyksekkäästi, kun yhtiö sai jalansijaa Ranskassa toimittamalla kolme kerrosleijuteknologialla varustettua kattilaa. Lokakuussa 2009 Boilertec Oy:n yritysoston myötä Renewa vahvisti huoltoliiketoimintaansa sekä valmistusosaamistaan suuremmista kattiloista aina 50 MW kokoluokkaan asti. Helmikuussa 2013 tehdyn Sotherma-yritysoston myötä yhtiö vahvisti huoltoliiketoimintaansa Ranskan markkinoilla.

 

Suomen lisäksi Renewalla on markkinoita Ranskassa, Ruotsissa ja Baltian maissa, missä yhtiö on keskittynyt leijuteknologiaa käyttäviin keskikokoisiin lämpölaitoksiin.

 

Kattila- ja voimalaitostoimittaja KPA Unicon osti Renewan syyskuussa 2016 vahvistamaan asemaansa Suomen ja Euroopan Cleantech kentässä. Muodostuneen kokonaisuuden yhdistetyt ratkaisut mahdollistavat yhä vastuullisemman, kestävämmän ja kannattavamman energiantuotannon energia-, metsä- ja raaka-aineteollisuudessa. Yhdistyminen tuo Renewalle entistä paremmat edellytykset jatkaa kansainvälistä kasvuaan

Yhtiön nimi

Renewa

Sijoitushetki

10/2008

Irtautuminen

10/2016

Liikevaihto

35 MEUR (2015)

Diilitiimi

Ilkka Pentikäinen, Antti Salmela

Verkkosivut