LTP Logisticsin ydinliiketoimintaa on elintarviketeollisuuden tavaravirtojen hallinta kokonaisvaltaisesti tuottajalta jakelupisteisiin ja sen asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret elintarvikkeiden tuottajat. LTP Logistics tehostaa elintarvikkeiden toimitusketjua yhdistämällä useiden tuottajien elintarviketoimituksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja toimittamalla ne edelleen kaupan jakeluverkostoon sekä HoReCa sektorille. Yhtiöllä on voimakasta kasvupotentiaalia, sillä muuttuvat kulutustottumukset ja tehokkuusvaatimukset lisäävät kysyntää uudenlaisille, tehokkaammille ja joustaville ratkaisuille elintarvikealan toimitusketjuissa.

 

Suomen elintarvikemarkkina on suuruudeltaan noin 4 miljardia kiloa ja LTP Logisticsille relevantin elintarvikkeiden logistiikan markkinan koko on noin 300 miljoonaa euroa. Elintarvikeala on jatkuvassa murroksessa muuttuvien kuluttajatottumusten – kuten lähi- ja pientuottajien osuuden kasvun, kuluttajapakkausten lisääntymisen –, toimitusvälien tihenemisen sekä markkinan rakenteellisten muutosten myötä. LTP Logistics vastaa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehostamalla ja joustavoittamalla yhä pirstaloituneempien tavaravirtojen hallintaa.

 

Yhtiön vuoden 2018 liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa. Yhtiön kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa vahvistamalla edelleen yhtiön asemaa elintarvikkeiden logistiikkaketjun eri vaiheissa keräily- ja runkokuljetusliiketoiminnasta loppujakeluun.

 

 

 

Yhtiön nimi

LTP Group

Sijoitushetki

9/2016

Liikevaihto

53 MEUR (2018)

Diilitiimi

Reijo Grönholm, Antti Salmela, Petrus Blomqvist