Ajankohtaista

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat tulleet EMC Talotekniikka Oy:n omistajiksi yhteensä 10 % osuudella. EMC Talotekniikka on valtakunnallisesti toimiva taloteknisiä ratkaisuja tuottava konserni. Omistajapohjan laajentuminen tukee yhtiön strategiaa kasvaa talotekniikka-alan johtavaksi toimijaksi Suomessa. ”Omistajapohjan suunnitelmallinen laajentaminen tukee alkuperäistä kasvustrategiaamme ja vahvistaa yhtiön...

Vaaka Partnersia koskeva 27.9.2010 julkaistu yrityskauppa on toteutunut. Kaupassa yhtiön henkilöosakkaat ostavat Pohjola Pankki Oyj:n osuuden hallinnointiyhtiöstä. Tässä yhteydessä yhtiön nimi muuttui Pohjola Capital Partners Oy:stä Vaaka Partners Oy:ksi....

Vaaka Partners Oy:n ja Inveni Secondaries Management Oy:n hallinnoimat rahastot ovat myyneet Nab Labs Holding Oy:n osakekannan sijoittajaryhmän omistamalle Labs Holding Oy:lle. Vuonna 2003 perustettu Nab Labs on toimialallaan Suomen suurin yksityisomisteinen kaupallinen laboratorio- ja mittauspalvelujen tuottaja. Nab Labs on toimintansa aikana kaksinkertaistanut liikevaihtonsa noin kahdeksaan...

Lehdistötiedote 27.9.2010 klo 14 Vaaka Partnersiksi muuttuvan Pohjola Capital Partnersin sijoitustoiminta jatkuu ennallaan Pohjola Capital Partners Oy:n toimiva johto ja nykyinen enemmistöomistaja Pohjola Pankki Oyj ovat sopineet järjestelystä, jossa yhtiön koko osakekanta siirtyy toimivan johdon omistukseen. Pohjola Capital Partners Oy muuttaa järjestelyn toteuduttua nimensä Vaaka Partners Oy:ksi....