Vaaka Partners tukemaan Nesco-konsernin kasvua ja kansainvälistymistä

Ajankohtaista / torstaina 24.03.2011

Nesco-konserni on Suomen markkinajohtaja sadevesijärjestelmien ja kattoturvallisuustuotteiden valmistus- ja asennustoiminnassa. Vaaka Partners ja Nesco Oy:n omistajat ovat sopineet yritysjärjestelystä, jossa Vaaka Partnersin hallinnoimat rahastot ja yhtiön toimiva johto ostavat Nesco Oy:n koko osakekannan.

Vaaka Partnersin rahastojen omistusosuus tulee olemaan 60 % ja toimiva johto omistaa 40 %. Yrityskauppa ei vaikuta Nesco-konsernin henkilöstön työsuhteisiin. Nescon toimitusjohtaja Jari Pohja, Nescon omistamien Vesivek-tytäryhtiöiden toimitusjohtaja Pasi Heikkonen sekä entinen pääomistaja Marko Immonen jatkavat yhtiön palveluksessa ja merkittävinä vähemmistöosakkaina.

”Erityisesti kattoturvallisuustuotteiden markkinan odotetaan kasvavan ripeästi tiukentuvien rakentamisen määräysten seurauksena. Nesco-konsernin johtava markkina-asema, tuotteiden erinomainen asennettavuus sekä valtakunnallinen asennusverkosto mahdollistavat markkina-aseman edelleen vahvistamisen. Kotimaan liiketoiminnan edelleen kehittämisen lisäksi näemme kasvumahdollisuuksia myös kansainvälisesti”, partner Mikko Kumpulainen perustelee yritysjärjestelyä.

Marko Immonen uskoo, että Vaaka Partnesin mukaantulon myötä yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet kansainvälistymiseen ja kasvuun kotimaassa. ”Vaaka Partners tuo mukanaan kaivattua energiaa ja osaamista kasvun vauhdittamiseksi”, toteaa Marko Immonen.

Lisätietoja:
Mikko Kumpulainen, partner, Vaaka Partners, 040 582 6645, www.vaakapartners.fi
Marko Immonen, johtaja Nesco Oy, 0400 635 067

The post Vaaka Partners tukemaan Nesco-konsernin kasvua ja kansainvälistymistä appeared first on Vaaka Partners.

Jaa

Kasvetaan yhdessä - ota yhteyttä

Ota yhteyttä