Vaaka Partners | LTP Group
15937
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15937,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

LTP Logisticsin ydinliiketoimintaa on elintarviketeollisuuden tavaravirtojen hallinta ja sen asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret elintarvikkeiden tuottajat. LTP Logistics tehostaa elintarvikkeiden toimitusketjua yhdistämällä useiden tuottajien elintarviketoimituksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja toimittamalla ne edelleen kaupan jakeluverkostoon sekä HoReCa sektorille. Yhtiöllä on voimakasta kasvupotentiaalia, sillä muuttuvat kulutustottumukset lisäävät kysyntää uudenlaisille, tehokkaammille ja joustaville ratkaisuille elintarvikealan toimitusketjuissa.

 

Suomen elintarvikemarkkina on suuruudeltaan noin 4 miljardia kiloa. LTP Logisticsille relevantin elintarvikkeiden logistiikan markkinan koko noin 300 miljoonaa euroa. Elintarvikeala on jatkuvassa murroksessa muuttuvien kuluttajatottumusten – kuten lähi- ja pientuottajien osuuden kasvun, kuluttajapakkausten lisääntymisen ja toimitusvälien tihenemisen – sekä markkinan rakenteellisten muutosten myötä. LTP Logistics vastaa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehostamalla yhä pirstaloituneempien tavaravirtojen hallintaa.

 

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 25,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihdon ennustetaan olevan noin 40 miljoonaa euroa orgaanisen kasvun ja alkuvuonna 2017 toteutuneen Kovanen Logistics Oy:n oston tukemana. Yhtiön kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa vahvistamalla edelleen yhtiön asemaa elintarvikkeiden logistiikkaketjun eri vaiheissa keräily- ja runkokuljetusliiketoiminnasta loppujakeluun.

 

 

Yhtiön nimi

LTP Group

Sijoitushetki

9/2016

Liikevaihto

40 MEUR (2017E)

Diilitiimi

Reijo Grönholm, Antti Salmela, Petrus Blomqvist